Hiển thị tất cả 12 kết quả

THỊT BÒ THẢO DƯỢC

BEEFDeli S3

365,000 

THỊT BÒ THẢO DƯỢC

BEEFDeli S4

435,000 

THỊT BÒ THẢO DƯỢC

BEEFDeli S5

465,000 

Bò WAGYU NAMSON

Lẩu bò Wagyu Namson

30,000 
45,000 

Bò WAGYU NAMSON

Wagyu Namson A3

1,150,000 

Bò WAGYU NAMSON

Wagyu Namson A4

2,750,000 

Bò WAGYU NAMSON

Wagyu Namson A5

3,550,000 
355,000 
495,000