Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

-11%

Gốc động vật

Bắp bò BEEFDeli S3

325,000 
-5%
345,000 
-8%
245,000 

Gốc động vật

Lẩu bò Wagyu Namson

-5%

Gốc động vật

Thăn bò BEEFDeli S4

415,000 
-13%
2,350,000 
-6%

Gốc động vật

Thăn nội bò BEEFDeli S5

435,000 
-20%
2,850,000 
-24%
455,000 
-32%
365,000 
-24%

Gốc động vật

Wagyu Namson 1958 A3

950,000 
-16%

Gốc động vật

Wagyu Namson 1958 A3

1,550,000