Thăn ngoại bò Wagyu Namson 1958

2,700,000 

Quét mã QRCode để truy xuất nguồn gốc
Danh mục: